Terapia DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Terapia DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Terapia DDA to pomoc dla dzieci, które stały się ofiarami alkoholizmu swoich rodziców. Sam syndrom DDA to zespół cech jakie przejawia dziecko, również w dorosłym życiu, którego przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony od alkoholu. Dzieci te przez wiele lat funkcjonowały w rodzinie, w której rodzice nie byli w stanie zaspakajać jego potrzeb emocjonalnych. Takie dzieci były często świadkami przemocy, bądź też doświadczały jej na własnej skórze, wielokrotnie odczuwały samotność, bezradność, winę i wstyd. Przez to wykształciły w sobie psychologiczne reakcje obronne, przydatne w okresie dzieciństwa w celu przetrwania, natomiast całkowicie uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i budowanie relacji międzyludzkich w dorosłym życiu.

Dla kogo terapia DDA?

Warto wspomnieć, że nie wszystkie osoby, które pochodzą z rodziny alkoholowej potrzebują specjalistycznego wsparcia. Terapia DDA jest skierowana do osób z konkretnymi problemami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi. Osoby te mają obniżone poczucie własnej wartości, są wycofane emocjonalnie, odczuwają pustkę, wstyd, ciągłe obawy przed swoimi działaniami, smutek, a nawet stany lękowe. Mają trudności w budowaniu związków, nie umieją rozmawiać o swoich emocjach, mają problemy z rozwiązywaniem konfliktów. Tym wszystkim zajmuje się terapia DDA. Jest to działanie indywidualne, albo grupowe trwające przez okres do dwóch lat, przez doświadczonych psychologów i terapeutów.

Terapia DDA – czy to działa?

Według badań terapia DDA daje pozytywne efekty w takich aspektach jak budowanie relacji z drugą osoba, nauka nazywania i świadomego doświadczania swoich stanów emocjonalnych, nauka nowych nawyków, które pozwalają funkcjonować w dorosłym życiu i pozbycie się nawyków z dzieciństwa, oddzielenie przeszłości od życia tu i teraz, walka ze stanami lękowymi, wzrost satysfakcji z życia osobistego, wyższa samoocena.

Co jeśli nie terapia DDA?

Warto zdecydować się na terapię DDA, ponieważ statystycznie w przypadku Dorosłych Dzieci Alkoholików nieumiejętność poradzenia sobie z otaczającą rzeczywistością jest tak silna, że zaczynają oni sięgać po różnego rodzaju używki. Ta droga prowadzi do uzależnieni, często tego samego, które dotknęło ich rodziców. Tak samo jak w przypadku terapii uzależnień. Terapia DDA rozpoczyna się od świadomego podjęcia tego wyboru przez pacjenta. Jest to proces wymagający czasu, który przynosi efekty w postaci zbudowania poczucia własnej wartości i prawdziwego obrazu samego siebie.

Dodaj komentarz