Leczenie poznawczo-behawioralne pomaga leczyć depresję i nie tylko depresję

Leczenie poznawczo-behawioralne pomaga leczyć depresję i nie tylko depresję

Wobec ogromnej rzeszy ludzi na świecie zmagających się z depresją, z nerwicami i z chorobami psychicznymi naukowcy nieustannie opracowują nowe metody i sposoby, które poprawią w dużym stopniu codzienne funkcjonowanie osób chorych, albo nawet doprowadzą do całkowitego wyleczenia. I właśnie psychoterapia jest jedną z tych metod psychologicznych, które są bardzo pomocne w leczeniu chorób psychicznych.
Służy ona poprawie zdrowia psychicznego oraz pomaga rozwijać relacje i umiejętności społeczne. Jest wiele różnych technik i form psychoterapeutycznych. Jedną z nich jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, która należy do najbardziej sprawdzonych i skutecznych metod leczenia depresji.
Metoda ta posiada bardzo szeroki zasięg i może być stosowana w różnych zaburzeniach psychicznych. Jest niezwykle pomocna pacjentowi, gdyż podczas sesji terapeutycznych poznaje on swoje dotychczasowe i utrwalone zachowania, jak i poznaje dotychczasowy sposób myślenia, który teraz będzie chciał zmienić.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Leczenie depresji połączone z psychoterapią daje najlepsze wyniki. Psychoterapia nie jest nowym wynalazkiem, gdyż taką metodę leczenia znali już starożytni myśliciele. Lecz psychoterapia poznawczo-behawioralna jest nowym odkryciem, gdyż rozwinęła się dopiero na początku drugiej połowy ubiegłego wieku. Metodę takiej terapii opracował amerykański psychiatra Aaron Beck.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna obejmuje ludzkie myśli, emocje, zachowania, które powtarzane doprowadzają do powstania wzorców zachowań. Wzorce takie mogą być niewłaściwe, co utrudnia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jaki jest zakres działania psychoterapii poznawczo-behawioralnej?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna pomocna jest w depresji jednobiegunowej, w depresji dwubiegunowej, w depresji mieszanej, w każdym rodzaju fobii, w schizofrenii, w nerwicy lękowej, w atakach paniki, w zaburzeniach osobowości, w zaburzeniach snu, w nadmiernym stresie oraz w stresie pourazowym, w zaburzeniach odżywiania, a nawet w przewlekłym zmęczeniu oraz zespołach bólowych.

Podczas leczenia metodą poznawczo-behawioralną chory jest w stanie zmienić zniekształcony lub fałszywy odbiór otoczenia oraz nauczyć się nowych form relacji z otoczeniem i reakcji na różne sytuacje. Sesje psychoterapeutyczne pozwalają wprowadzić do życia lepsze nawyki niż te, które były wcześniej wyuczone i doprowadziły do złego stanu zdrowia. Dzięki właściwym pytaniom zadawanym przez terapeutę pacjent zmuszony jest do zastanowienia się, przemyślenia ciążących kwestii oraz do wyciągnięcia samodzielnego wniosku. Psychoterapia zmusza pacjenta do samodzielnego odkrycia i zrozumienia swojego problemu, co poprawia jego samopoczucie i prostuje wcześniejszy i błędny sposób myślenia i postrzegania na sposób właściwy. Dobre wyniki uzyskane podczas sesji pomagają w lepszym funkcjonowaniu w rodzinie, w zakładzie pracy i w ogóle w społeczeństwie.

Dodaj komentarz