Jakie są studia medyczne?

Jakie są studia medyczne?

Medycyna, a ściślej mówiąc, kierunek lekarski jest jednym z najbardziej prestiżowych oraz jednym z najtrudniejszych kierunków, jakie można w ogóle wybrać sobie do studiowania. Jest on jednak jedyną drogą do tego, aby w przyszłości wykonywać upragniony i z reguły doskonale opłacany zawód lekarza. Renoma i trud kierunku, a także szacunek jakim jest otaczany wynika oczywiście z jego wagi: od sprawnej pracy i poświęcenia doktorów zależy przecież zdrowie i życie ich pacjentów.

Jak dostać się na studia medyczne?
Wielki problem pojawia się już podczas rekrutacji na studia medyczne. Kierunek lekarski funkcjonuje tylko na niektórych uczelniach w kraju, często specjalnie utworzonych uniwersytetach medycznych. Liczba miejsc na medycynie jest znacznie mniejsza od gigantycznej liczby składanych na nią podań. W praktyce oznacza to, że próg punktowy konieczny do osiągnięcia jest praktycznie wszędzie bardzo wysoki i mało, który absolwent szkoły średniej jest w stanie takiemu poziomowi podołać. Najczęściej braną pod uwagę przy rekrutacji maturą jest matura z biologii oraz chemii, często liczona jest również rozszerzona matematyka.

Jak wyglądają studia medyczne?
Studia medyczne są sześcioletnie, są to jednolite studia magisterskie (znaczy to tyle, że nie ma licencjatu, a więc ich ukończenie np. na IV roku nie daje w praktyce żadnego wykształcenia). W wakacje każdego roku student medycyny musi odbyć bezpłatne praktyki w szpitalu. Najważniejsze o czym jednak trzeba powiedzieć to to, że ilość materiału, którą trzeba opanować w każdym roku jest wprost ogromna. Ilość godzin spędzonych na nauce, często czysto pamięciowej, przez studenta medycyna jest absolutnie nieporównywalna z innymi kierunkami studiów. Studenci tacy muszą uczyć się praktycznie codziennie, doskonale planować swój tryb pracy oraz zdawać ciężkie kolokwia przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nie znaczy to oczywiście, że muszą rezygnować ze wszystkich swoich pasji i zainteresowań, ale często faktycznie mają na nie zdecydowanie mniej czasu.

Dużo praktyki!
Studia medyczne odróżnia od większości kierunków na polskich uczelniach to, że w ich ramach odbywa się wiele zajęć praktycznych. Chodzi oczywiście o to, żeby studenci już od najmłodszych lat mieli konkretny i fachowy kontakt z zawodem. Ich przyszła praca ma polegać wszakże na doradzaniu i leczeniu pacjentom, więc im szybciej zaczną obywać się z praktycznymi problemami, tym dla nich będzie to lepiej. Wspomniano już także, że w wakacje każdego roku należy odbyć bezpłatną praktykę zawodową w wybranej placówce medycznej np. w szpitalu. Studenci wykonują prace raczej pomocnicze – są raczej pewnym wsparciem dla bieżącego personelu i mają obserwować ich codzienne działania (a poprzez to samemu się oczywiście uczyć).

Dodaj komentarz