Jak zabijają papierosy?

Jak zabijają papierosy?

Kiedyś palił je każdy. Dziś pomimo znacznie większej świadomości społeczeństwa, nadal palą je rzesze ludzi. Papierosy, bo o nich mowa, nie przestają zabijać ludzi. Co zawiera dym tytoniowy i jak zabija?

Co zawiera dym tytoniowy?

Dym tytoniowy to aerozol zawierający w sobie część gazową i cząsteczki stałe. Powstaje on podczas spalania niecałkowitego tytoniu. W dymie tytoniowym występuje kilka tysięcy substancji chemicznych, przy czym większość ma działanie toksyczne lub rakotwórcze (kancerogenne).

Jednym ze składników dymu tytoniowego o działaniu rakotwórczym jest smoła. Jest to substancja ciekła o dużej lepkości. Innym związkiem powszechnie znanym jest cyjanowodór. Jest to silnie trująca substancja o zapachu migdałów. W reakcji z wodą cyjanowodór tworzy kwas pruski. Kwas ten w czasie II wojny światowej wykorzystywany był pod nazwą Cyklon B. Wykorzystywany był on do gładzenia więźniów w obozach koncentracyjnych. Związek ten łatwo wchłania się do organizmu przez płuca i skórę.

Formaldehyd, czyli aldehyd mrówkowy to kolejny związek zawarty w dymie tytoniowym. Jest to związek, którego najbardziej znany jest 30-40 proc. roztwór zwany formaliną. Formalina to ciecz o charakterystycznym drażniącym zapachu. Jest ona silnie toksyczna. Wykorzystuje się ją do przechowywania preparatów biologicznych, a także do wypalania cyst I brodawek. Ma ona działanie kancerogenne.

Tlenek węgla II (czad) to związek odpowiedzialny za zatrucia. Wykazuje on 200 razy wyższe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen tworząc kompleks – karboksyhemoglobinę. Oznacza to, że białko odpowiedzialne za transport i dostarczanie do komórek życiodajnego tlenu, jest zablokowane. U palaczy nawet 1/7 hemoglobiny jest niesprawna do transportowania tlenu.

Oprócz wymienionych związków w dymie tytoniowym znajduje się fenol, benzopiren, katechol, amoniak czy też akroleina. Artykuł powstał we współpracy z portalem https://viagra.edu.pl

Papierosy zabijają głównie za pośrednictwem nowotworów. Palenie papierosów prowadzi do powstania nowotworów takich narządów jak:

 • żołądek
 • płuca
 • prącie
 • szyjka macicy
 • przełyk
 • gardło
 • kartań
 • pęcherz moczowy
 • trzustka
 • jama ustna
 • nerka

Ponadto palenie papierosów prowadzi do powstania miażdżycy. Jest to choroba podlegająca na odkładaniu się płytek w ścianie naczyń tętniczych prowadzącej do zmniejszenia ich światła. Jeżeli ma to miejsce w tętnicy wieńcowej lub jej odgałęzieniu, może dojść do zawału mięśnia sercowego lub choroby niedokrwiennej serca.

U mężczyzn palenie papierosów prowadzi do impotencji, zaś u kobiet do zmniejszonej płodności oraz większym ryzyku poronienia. Dym tytoniowy niszczy również włosy, skórę, paznokcie i zęby. W efekcie tego wygląd osób palących papierosy staje się mniej atrakcyjny.

Dodaj komentarz